Eigen masker

Wij kunnen ons voorstellen dat u ooit – opgelucht? – uw masker mee naar huis heeft genomen, toen de bestralingsperiode was afgelopen. Na het tonen aan diverse vrienden en familieleden, ging echter de grootste glans eraf en werd het masker eigenlijk meer een herinnering aan een vervelende periode. Als het u – ook – zo is vergaan, dan zou u kunnen overwegen om het masker aan het monument te schenken.

(On-) mogelijkheden

De voorwaarden voor het bijdragen van een eigen masker zijn:
—    het masker moet ontdaan zijn aanduiding van de identiteit van de oorspronkelijke drager
—    u – of uw naaste – moeten het masker zelf bezorgen of opsturen naar de organistatie van het Lemniscaatmonument. Wij hebben vooralsnog helaas geen middelen om maskers op te halen.

Wij van onze kant, garanderen uiteraard dat uw masker of dat van uw geliefde in het monument wordt opgenomen. Wellicht gaat daar enige tijd overheen – dat hangt van vele omstandigheden af. Wij gaan ervanuit dat u geduld kunt uitoefenen, als het masker niet direct wordt geplaatst.

Als het masker geplaatst is, krijgt u daarvan op verzoek bericht. Hoewel wij – zoals gezegd – geen maskers die tot een persoon zijn te herleiden in het monument opnemen, willen wij u wel vertellen waar ú het masker in het monument kunt vinden. Dergelijke persoonlijke informatie is naar ons idee wezenlijk anders dan maskers met een herleidbare identiteit in het openbare monument opnemen. Wellicht helpt het u.

Vult u het formuliertje in (klik op de link hieronder) en verstuur het, wij komen er dan op terug.
Het spreekt vanzelf dat wij deze informatie als strikt vertrouwelijk zullen behandelen!


Formulier voor een maskerbijdrage
3D-presentatie
Laatste maskerbijdrage